Privacybeleid

 

PRIVACYVERKLARING COMPUTER CLUB ZUTPHEN

 

Omdat de wet AVG in werking is getreden heeft de Computerclub Zutphen voor u deze privacyverklaring gemaakt.

Indien u kennis heeft genomen en geen bezwaren heeft dan verzoeken wij u de verklaring te ondertekenen, deze verklaring is te verkrijgen bij een de bestuursleden voor ondertekening.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Computerclub Zutphen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw bankrekeningnummer

 

WAAROM HEEFT COMPUTERCLUB ZUTPHEN ​DEZE GEGEVENS NODIG?

 

Computerclub Zutphen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Ook worden de gegevens gebruikt voor het innen van de contributie voor het lidmaatschap.

 

HOE LANG BLIJVEN DE GEGEVENS BEWAARD?

 

Computerclub Zutphen bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de vereniging. ​

De gegevens die inzichtelijk zijn voor mede leden zijn alleen uw naam, de overige gegevens zijn alleen inzichtelijk voor bestuursleden.​

Bij het opzeggen van uw lidmaatschap worden uw gegevens naar een

digitaal archief gezet wat slechts door het bestuur in te zien is. Computerclub Zutphen is verplicht deze gegevens nog gedurende een periode 7 jaar te bewaren. Mocht u willen dat u na deze periode uit het archief gehaald wordt dient u dit aan te geven.

 

DELEN MET ANDEREN

 

Computerclub Zutphen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

BEVEILIGING

 

Computerclub Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Computerclub Zutphen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Op onze website zijn geen persoonsgegevens van leden in te zien.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Computerclub Zutphen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

 

Gelezen en akkoord bevonden door: …………………………………….

 

op datum………………………..                           lidnr:………………..

 

Handtekening………………………………………

 

DEZE VERKLARING IS TE VERKRIJGEN BIJ EEN VAN DE BESTUURSLEDEN

NA ONDERTEKENING GRAAG WEER INLEVEREN BIJ EEN VAN DE BESTUURSLEDEN