Geschiedenis

 

In de jaren ’80 begon de automatisering langzamerhand steeds meer zijn intrede te doen in de samenleving. Er bestond – zeker in die periode – bij veel mensen een gevoel van angst voor alles wat met computers te maken had.Een aantal mensen ging om te tafel zitten om te komen tot een reactie op het verschijnsel computer. In 1983 besloten de broers Paul en Fred van der Mije (allebei in het bezit van een Sinclair Spectrum) een oproep in de plaatselijke krant te doen om Spectrum-bezitters uit te nodigen informatie uit te wisselen. De eerste bijeenkomst werd gehouden in het toenmalige cafe “De Olde Poorte” in Zutphen.Er waren 10 personen op de advertentie afgekomen. Al direct werd besloten om 1x per maand bij elkaar te komen. In het begin was het vooral “Wat heb jij voor leuke programma’s”, maar al snel daarna werd er driftig in Basic geprogrammeerd en ook kreeg de hardware de nodige aandacht. Er werden allerlei extra’s, zoals resetschakelaars, interfaces e.d. gesoldeerd. Na enkele maanden was de club al uit gegroeid tot 35 leden en konden we niet meer terecht in het cafe zelf, temeer daar dit een openbare ruimte was en er ook cafebezoekers tussen dure spullen liepen. Gelukkig konden wij daar een zaaltje huren en besloten ook direct om de clubavonden uit te breiden naar 2x per maand.

Het initiatief tot de oprichting van de Sinclair Gebruikers Groep Zutphen (S.G.G.Z) had dus duidelijk vruchten afgeworpen. Door het faillissement van Sinclair (1986) kwamen er ook geen nieuwe ontwikkelingen meer op basis van de Z80-microprocessor en bloedde de Sinclair-groei dood. In 1986 werd de naam S.G.G.Z. veranderd Z80-computerclub om zodoende ook ruimte te bieden voor andere Z80-systemen, zoals MSX. Ook hierin kwam weer verandering omdat ook MSX geen voeten aan de grond kreeg. Enkele leden hadden toen naast hun Spectrum of MSX een echte PC. Omdat bleek dat alleen Z80-computerclub een te magere doelstelling was, besloten we er Computerclub Zutphen (C.C.Z.) van te maken, zodat alle systemen konden worden toegelaten.

Op 24 februari 1989 werd de computerclub een officiële ingeschreven vereniging met statuten. Haar doelstelling luidt: “het uitwisselen van theoretische kennis en praktische vaardigheid in het omgaan met computer apparatuur (zowel hardware als software). In de praktijk wordt dit gerealiseerd door gesprekken met elkaar, al dan niet opgesierd met een hapje of drankje en/of doordat een van de leden een thema-avond geeft. Paul van der Mije, een van de medeoprichters, formuleerde het als volgt tijdens een kranteninterview met de IJsselexpress: “Het gaat allemaal de kant op van volledige automatisering, daar ontkom je gewoon niet aan. Of je bent bang dat de computer de baas wordt of je zorgt ervoor, dat je er wat meer van af weet, waardoor je het apparaat zelf gaat beheersen”.

Er vormden zich binnen de vereniging drie groepen. De eerste groep hield zich voornamelijk bezig met de computertaal en het programmeren. De groep bestond uit drie subgroepen, t.w. Basic voor beginners, Basic voor gevorderden en Machinetaal. In het begin werden er veel spelletjes gemaakt, later de meer serieuzere programma’s. Zij verzorgden eveneens demonstraties van de eigen geschreven programma’s. (boekhouding, etc.) De tweede groep richtte zich op de hardware. D.w.z de computer en de randapparatuur zoals de joystick, printer, lichtpen etc. Ze hielden zich ook bezig met het zelf ontwikkelen en repareren van de hardware. De derde groep specialiseerde zich in de software, de bestaande of pas uitgebrachte programma’s.

De vereniging telde in 1984 dertig mensen in de leeftijd variërend van 11 tot en met 58 jaar. Ze kwamen elke tweede en vierde vrijdag van de maand bijeen in de “oude” Uitwijk. De bezoekers hoefden in die tijd niet zelf reeds in het bezit te zijn van een computer om lid te mogen worden van de computerclub. Veel mensen konden eerst vrijblijvend rondkijken voordat ze overgingen tot een eventuele aanschaf van een eigen computer. Er werd binnen de club vooral gestreefd naar gezelligheid en een ongedwongen sfeer, waarbij het aangename met het nuttige verenigd werd. De ene clubavond werd er op vrijdagavond een thema-avond verzorgd, de andere clubavond een demonstratie van hardware of software. Enkele jaren werd er door de vereniging een modem uitgeleend, totdat vrijwel iedereen er zelf een had en er geen interesse meer voor was.

DE COMPUTERCLUB telde in 1988 ongeveer 80 leden en is inmiddels tot op heden doorgegroeid tot een ledenaantal van 120. Er was reeds enige tijd de beschikking over een eigen bibliotheek, waar leden op vertoon van hun clubpasje tijdschriften en boeken over computers konden lenen. Ook bestond de mogelijkheid om software voor de computer te lenen. De regels voor het lidmaatschap waren inmiddels aangescherpt, men diende minimaal 14 jaar oud te zijn, in het bezit van een eigen computer en bereid te zijn om deze mee naar de club te nemen. Ook diende men prive WA verzekerd te zijn. Lidmaatschap jonger dan 14 jaar was alleen mogelijk, indien onder begeleiding van een volwassene de clubavond werd bezocht. Er werd een expertsysteem opgezet, waarin alle kennis,ervaring en interesses van leden werd ingebracht, zodat er op een goede manier gebruik werd gemaakt van de aanwezige know-how. Alle nieuwe leden kregen een contactpersoon toegewezen voor begeleiding en vragen. Er werden regelmatig contacten onderhouden met een zustervereniging in Apeldoorn (Systeem Gebruikers Groep Apeldoorn). Ook nu hebben we nog jaarlijks contacten over en weer en verrijken we elkaars open dagen door er een delegatie van leden heen te sturen. Er werden in die tijd diverse systemen binnen de club gebruikt, zoals Atari, IBM, Schneider, Spectrum etc. Inmiddels groeide binnen de vereniging de wens om met alle computerverenigingen uit Zutphen een soort presentatie naar derden toe te houden.

EERSTE ZUTPHENSE COMPUTERDAG: Op Zondag 9 oktober was de eerste Zutphense Computerdag een feit. Alle computerclubs uit Zutphen waren die dag aanwezig in het D.W.K. gebouw. De Open Dag was een groot succes. Van de opbrengst is een computer geschonken aan de Roel van der Neut school. Er werden ca. 400 bezoekers geteld!!!

JUBILEUMDAG: 2 september 1995 Deze jubileumdag is gehouden onder verantwoording van het bestuur, waarbij we dit jaar als extra handicap te maken hadden met commerciële beperkingen door de gemeente Zutphen opgelegd. De kostendekkende opzet moest daar door worden gewijzigd. Aan de hand van het draaiboek en van te voren geplande vergaderingen zijn de voorbereidingen naar wens verlopen. Dit mede door de grote inzet van enthousiaste leden sponsoren en echtgenotes. De aktiviteiten op deze dag waren:-Videodemonstratie-Historie CCZ-Modelbouwbesturing-Demonstraties van softwaretoepassingen-Disktheek, bibliotheek-Helpdesk-Verloting.
Dat de toeloop zo goed is verlopen is mede te danken aan het feit dat de bewegwijzering goed was verzorgd. Door het aanbrengen van de infobanners was het een en ander eenvoudig te vinden, gezellig was het in ieder geval. Ook aan de inwendige mens werd gedacht, dit alles werd goed verzorgd door de aanwezige dames en het personeel. Aan de P.R. werd eveneens het nodige gedaan, bijvoorbeeld de Berkelstroom Radio, de Zutphense Koerier, de Kabelkrant en aankondigingen via raamposters.