Home

        

Beste leden en belangstellenden

Eerst volgende clubavond  25 September 2020 van 19.00 t/m 23.00 uur in ons clubhuis De Uitwijk De Brink 116 Zutphen

 de 1,5 meter blijft gehandhaafd

 

 

                                                    DE COMPUTERCLUB ZUTPHEN BESTAAT SINDS 29 JANUARI  1983

                                                           OP NAAR 40 JAAR

De club voor het uitwisselen van theoretische kennis en praktische vaardigheden in het omgaan met computerapparatuur en programmatuur. We houden onze leden op de hoogte van alle nieuwtjes op pc gebied.  Verder kunt u rustig bijpraten aan de bar in ons clubgebouw. Kortom gezelligheid en nog veel meer… Wij houden om de 14 dagen een clubavond, klik op clubdata of kijk op de Clubdata link bovenaan en wandel door de kalender. Voor een kennismaking is iedereen welkom op een van onze clubavonden en doe 2 avonden gratis met ons mee om te kijken of je het leuk genoeg vindt om lid te worden.