Home

             

         Eerst volgende clubavond 26 april  2019

van 19.00 t/m 23.00 uur

 in ons clubhuis “De Uitwijk”

De Brink 116 Zutphen

                                          DE COMPUTER CLUB ZUTPHEN WENST U FIJNE EN GEZELLIGE PAASDAGEN

                                DE COMPUTERCLUB ZUTPHEN BESTAAT SINDS 29 JANUARI  2019  36 JAAR

                                              WE GAAN GEWOON VOOR 40 JAAR

De club voor het uitwisselen van theoretische kennis en praktische vaardigheden in het omgaan met computerapparatuur en programmatuur. We houden onze leden op de hoogte van alle nieuwtjes op pc gebied.  Verder kunt u rustig bijpraten aan de bar in ons clubgebouw. Kortom gezelligheid en nog veel meer… Wij houden om de 14 dagen een clubavond, klik op clubdata of kijk op de Clubdata link bovenaan en wandel door de kalender. Voor een kennismaking is iedereen welkom op een van onze clubavonden en doe 2 avonden gratis met ons mee om te kijken of je het leuk genoeg vindt om lid te worden.