Home

 

                  Eerst volgende clubavond vrijdag 21 december 2018            

    van 19.00 t/m 23.00 uur

      inclusief  ledenvergadering 20.00 t/m 21.00 uur

      in ons clubhuis “De Uitwijk”

   De Brink 116 Zutphen

 

DE COMPUTERCLUB ZUTPHEN BESTAAT JANUARI  2019 36 JAAR

 

De club voor het uitwisselen van theoretische kennis en praktische vaardigheden in het omgaan met computerapparatuur en programmatuur. We houden onze leden op de hoogte van alle nieuwtjes op pc gebied.  Verder kunt u rustig bijpraten aan de bar in ons clubgebouw. Kortom gezelligheid en nog veel meer… Wij houden om de 14 dagen een clubavond, klik op clubdata of kijk op de Clubdata link bovenaan en wandel door de kalender. Voor een kennismaking is iedereen welkom op een van onze clubavonden en doe 2 avonden gratis met ons mee om te kijken of je het leuk genoeg vindt om lid te worden.